रूख निबन्ध : इना अधिकारी

Published Date: May 23, 2018


साथीहरू हामीहरूले वातावरण दिवस किन मनाउँछौ थाहा छ ? धेरै जनालाई थाहा छ होला तर पनि म त्यो कुरा भन्न चाहन्छु । हामीहरूले वातावरण दिवस रूख, फुल रोप्ने, विभिन्न कार्यक्रम आदि गरेर मनाउँछौ । हाम्रो पृथ्वीमा करिब ५० भन्दा धेरै मान्छेले रूख, विरुवाहरू काँट्छन् जसले हामीलाई स्वच्छ शीतल हावा दिन्छ । हाम्रो देशमा धेरै रूख छन् । हामीले सानो बालबालिकाको अगाडि रूख काट्नुहुन्न किन थाहा छ र किनभने उनीहरू ठुलोभएपछि उनीहरूले पनि रूख काट्छन् । हामीहरूले रूखको बारेमा सानो कक्षामा पनि धेरै पढेका थियौ । जस्तै रूखलाई बचाउनु पर्छ, रूख काट्नुहुन्न तर त्यही कुरा हामीले पढ्यौमात्र भने र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गरेनौ भने त्यो पढेरमात्र के गर्नु पढेको कुरा व्यवहारमा नि देखाउनु पर्छ । हेर साथीहरू हामीहरूले केही कुरा पढेरमात्र शिक्षकलाई जान्ने छु भनेर देखाउनु हँुदैन । परीक्षामा लेखेर पास भएर मात्र नि हुन्न । त्यसलाई हाम्रो व्यवहारमा लागु पनि गर्नुपर्छ । कुनै कुनै नपढेका मानिसलाई पनि रूख काट्नुहुन्न भन्ने थाहा छ र तिनीहरूले काट्दा पनि काट्दैनन् । अब हामीले कोही मान्छे रूख काटेको देख्यौ भने त्यो मान्छेलाई रोक्नु पर्छ ।
धन्यवाद ।

– इना अधिकारी